De smartphone revisited

Couple sitting on sofa using digital tablet and smartphone

Tachtig procent van ons smartphone-gebruik is social media. Gebruik gericht op stad en mobiliteit beperkt zich vooralsnog vooral tot navigatiehulp en diensten als Uber. Maar dat wordt anders. De snelste smartphones zijn inmiddels krachtiger dan de gemiddelde laptop. Dat biedt nieuwe mogelijkheden voor actie in onze fysiek-digitale leefwereld. Zoals augmented reality en responsive cityscapes.

Tien jaar geleden, op 29 juni 2007, deed de eerste smartphone zijn intree in de wereld. Inmiddels zijn er 2,5 miljard dagelijkse gebruikers. Vier op de vijf Nederlanders gebruikt dagelijks een smartphone. We zijn bijna altijd en overal bereikbaar. Onze omgang tot onze omgeving is veranderd. En daarmee ook onze kijk op de wereld. Naast het fysieke, sociale en spirituele domein is een digitaal domein als vierde domein opgekomen. Die nieuwe digitale wereld overlapt de traditionele domeinen. Tot nog toe veruit het meest ingrijpend in social media. De overlap met het fysieke domein beperkte zich tot vooral navigatie-apps. De mobiele versie van Google Maps bestaat sinds september 2008 en is met 50-60% marktaandeel ’s werelds meest gebruikte smartphone app.

Maar juist op in dat grensgebied van fysieke domein, mobiliteit en de smartphone staan we nu aan de vooravond van de volgende revolutie: Augmented Reality. Smartgear van diverse aard wordt steeds meer het besturingsmechanisme van onze mobiliteit en leven.
Naast dat nieuwe digitaal domein zijn ook nieuwe wetenschappelijke inzichten opgekomen. We zien de fysieke stad niet meer als een machine met allerlei radertjes die naadloos in elkaar moeten grijpen en waarvan de werking door specialisten eindeloos geoptimaliseerd kan worden. De stad wordt nu herkend als zogeheten complex adaptief systeem: Grote aantallen individuen die voortdurend onderling in interactie staan, zonder duidelijke centrale sturing of controle. Die interacties vormen patronen, stromen, hotspots en een bottom-up groeiende hiërarchie. Deze patronen zijn niet de simpele optelsom van individuele wensen, integendeel. En mobiliteit is niet simpelweg het gevolg van mensen die van A naar B willen.

Het zijn oneindig complexe netwerken die enerzijds onvoorspelbaarheid in zich dragen, maar middels voortdurende feedback zelflerend zijn en voortdurend door evolueren. De mens is ook niet langer de enige bewoner van deze nieuwe wereld. Het aantal apparaten aangesloten op het internet is al groter en groeit exponentieel sneller dan het aantal mensen. Die apparaten besturen vliegtuigen, winnen schaakpartijen en maken kunst. En die individuele apparaten samen vormen neurale netwerken. Daar ontwaakt de onbekende en onvoorspelbare macht van de Artifical Intelligence. Die inmiddels al in staat is computers op eigen initiatief te laten communiceren in een zelfverzonnen ‘taal’ die door verraste researchers Facebotlish is gedoopt.
De industriële revolutie heeft ons een ruimtelijk, sociaal-cultureel en economisch gefragmenteerde leefomgeving nagelaten. Mechanistisch, maar niet langer efficiënt. Al deze lagen waren ooit organisch en intensief verbonden. Nu ontstaat een parallelle digitale realiteit. Een nieuw land van onbegrensde mogelijkheden. Deze immense, ver reikende en diep ingrijpende netwerken geven ons een nieuwe kans die gefragmenteerde lagen betekenisvol her te verbinden in de fysieke werkelijkheid van onze dagelijkse leefomgeving. De smartphone – en elk andere toekomstige smartgear – is daarin ons belangrijkste hulpmiddel. Maar met een paar caveats. Dát ontluikende wereldbeeld, waarin we leven en bewegen, is wat we in dit onderzoek aanduiden als: de Emergent City.

walking with mobile phone
Kent u zelf een interessant project op het gebied van de zelforganiserende burger, mobiliteit en de stad? Of heeft u een goed idee of een uitgesproken mening? Mail ons dan op info@emergent.city. Uw bijdrage is voor dit project zeer waardevol!
×