De rol van de ontwerper

Architecten, stedebouwers en landschappers moeten leren het digitale domein mee te nemen in fysiek ontwerp. Hoe zijn we de mens en maatschappij het best van dienst in die hybride wereld? Welke vaardigheden moeten we leren? Welke coalities moeten we sluiten?

We moeten leren de digitale wereld mee te nemen in fysiek ontwerp. Hoe gaan mensen zich gedragen in zo’n hybride omgeving? Daarvoor is kruisbestuiving tussen bijvoorbeeld de gaming industry en de architectenwereld gewenst. We moeten data leren lezen en verwerken, data-analisten verstaan en samenwerkingen aangaan met game-designers die in dit alles een flinke voorsprong hebben.

Maar ook het omgekeerde is waar: Architecten moeten aan augmented reality ontwerp werken, bij gaming companies werken, datavisualisatie doen. Er is al een klein golfje op gang van als traditioneel architect opgeleide ontwerpers die nu een heel andere, digitale invalshoek kiezen. Een invalshoek die misschien niet letterlijk architectuur is, maar wel heel direct met moderne ontwerpopgaven in de eigentijdse stad bezig is. Díe dwarsverbanden gaan ons verder helpen.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kan daar een cruciale voortrekkersrol in pakken.

Kent u zelf een interessant project op het gebied van de zelforganiserende burger, mobiliteit en de stad? Of heeft u een goed idee of een uitgesproken mening? Mail ons dan op info@emergent.city. Uw bijdrage is voor dit project zeer waardevol!
×