De lange arm van de wet

Emergent City vraagt wetten en regels op een ander niveau. Open data is een maatschappelijke noodzaak en moet worden afgedwongen. Verandering is een permanente toestand geworden en vraagt een ander type regulering. En welke rol moet de overheid pakken tussen enerzijds de zelforganiserende burger en anderzijds multinationale reuzen?

De stad als complex-adaptief systeem vraagt om andere wetten en regels dan de 19e eeuwse machine van weleer.

Ten eerste volgen veranderingen in de wereld steeds korter op elkaar. Steden evolueren steeds sneller. Onze mobiliteit is in een stadium van permanente disruptie terechtgekomen. Onze traditionele wetten reguleren stilstand en begrijpelijkheid. Wat we nu nodig hebben zijn wetten op het niveau daarboven: Wetten die verandering, onzekerheid, experiment en permanente evolutie begeleiden. De nieuwe experimenteerwet voor de zelfrijzende auto is een prima eerste voorbeeld. Het is onder andere deze wet die KPMG deed concluderen dat Nederland misschien wel het best voorbereide land ter wereld is voor de zelfrijdende auto.

Bron: Autonomous Vehicles Readiness Index 2018 [KPMG]

Een cruciale factor in zelflerende systemen als de mobiliteit in de moderne stad is feedback. Mensen leveren input naar het grotere systeem; het systeem levert output terug naar individuen. Die eindeloze feedback-loop maakt zelflerende processen en vooruitgang mogelijk. Bottom-up feedback is gebaat bij een modernere definitie van het begrip privacy. Niet in de zin van minder privacy, maar in de zin van afspraken welke data waarvoor verzameld en gebruikt mag worden. Top-down feedback vraagt om regels die openheid van crowdsourced data bewaken, zodat cruciale kennis niet binnen bedrijven blijft hangen maar terugkomt waar hij thuis hoort: Bij ons allemaal.

En wat is de rol van de overheid ten opzichte van multinationale reuzen die technologisch veel verder zijn? Gaan we er in slagen om noodzakelijke veranderingen niet in de weg te staan en toch greep te houden op sociaal-economische misstanden? En om ongewenst gebruik van data te voorkomen en toch die data aan te wenden om onze leefomgeving beter te maken.

Treinen, metro’s, trams en bussen: het wordt in Nederland allemaal geregeld via OV-concessies. Dit systeem laat misstanden voortbestaan, biedt onvoldoende stimulans voor innovatie van binnenuit en sluit zich bovendien af van de veelheid aan nieuwe mogelijkheden en partijen in de buitenwereld. We moeten daarom van gesloten OV-concessies naar open mobiliteitsconcessies.

Het laatste punt is educatie. Ons opleidingssysteem is hopeloos verouderd, doelloos en ineffectief. We leren onze kinderen de vaardigheden van gisteren, maar niet die van morgen en overmorgen. Frans is 200 jaar na Napoleon nog steeds een schoolvak; how-to-use-your-smartphone-responsibly en javascript zijn dat niet. Kunst, creativiteit en lichamelijk bewegen worden weggeduwd, terwijl juist daar de smartphone en computer het voorlopig níet gaan overnemen.

Kent u zelf een interessant project op het gebied van de zelforganiserende burger, mobiliteit en de stad? Of heeft u een goed idee of een uitgesproken mening? Mail ons dan op info@emergent.city. Uw bijdrage is voor dit project zeer waardevol!
×