Drechtsteden

Mobiliteit staat niet op zichzelf. Integendeel, de dwarsverbanden tussen mobiliteit en sociaal-economische potenties zijn evident. Middels de space syntax-methode verkenden we die relaties in de case study Drechtsteden.

De Drechtsteden vormen door hun hoge ruimtelijke complexiteit een interessant studieobject. Ruim een kwart miljoen inwoners wonen in een gefragmenteerd stadslandschap doorsneden door rivieren, kanalen, spoorlijnen en snelwegen. De binnenstad van Dordrecht ligt in het ‘midden’.  En lijkt op het eerste gezicht het duidelijke hart van deze agglomeratie. Maar daar valt veel op af te dingen. Vanuit het noordwesten concurreert de binnenstad van Rotterdam. En de interne structuur van de Drechtsteden degradeert de Dordtse binnenstad tot een middelmatig ontsloten schiereiland. Deze ‘richtingenstrijd’ maakt Dordrecht geschikt om mobiliteit, stedelijk functioneren, agglomeratiekracht en borrowed size op alle schaalniveaus op methodisch consistente wijze vanuit het netwerk te beschouwen. En van daaruit tot verbeteringsvoorstellen te komen.

Onderstaande kaart biedt een klein doorkijkje naar het type kaartbeelden wat zo’n space syntax-analyse oplevert. En de vragen die daarmee beantwoord kunnen worden. En de nieuwe vragen die dat weer oproept.
De basis van elke space syntax-analyse is ieder relevant schaalniveau apart, maar wel binnen één samenhangend model te bekijken. Voetganger, fietser, elektrische fietser en automobilist vormen enerzijds bottom-up bewegingspatronen, maar

data wordt geladen

Soort data?De bewegingskaarten voorspellen verkeersintensiteiten en de economische kaarten oa. winkellokaties en interactiemilieus. Alles vanuit het perspectief van voetganger, fiets en auto. In dit specifieke geval is een 'autoberekening' gebruikt om het gedrag en de verwachte effecten van de elektrische fietser te visualiseren.

 • Beweging
 • Economisch

Vervoermiddel

 • Voet
 • Fiets
 • Auto

Deze interactieve kaart geeft een beeld van enerzijds mobiliteits- en anderzijds sociaal-economische potenties. Zo zijn in één model de relaties daartussen zichtbaar. Ook kunnen zo de gevolgen van een verkeersingreep voor het sociaal-economisch functioneren van de stad bestudeerd worden.

   

  Kent u zelf een interessant project op het gebied van de zelforganiserende burger, mobiliteit en de stad? Of heeft u een goed idee of een uitgesproken mening? Mail ons dan op info@emergent.city. Uw bijdrage is voor dit project zeer waardevol!
  ×