Blog

‹ alle artikelen

Breda #6: Een werkelijk holistisch stedelijk ontwikkelingsbeeld

24 december 2017 door Danny Edwards

Uit de vorige blogs over Breda is duidelijk gebleken dat crowdsourced data en een space syntax-model samen een hoop stedelijke fenomenen kunnen verklaren. Zodat bijvoorbeeld mobiliteit en stedelijke economie eindelijk als één onlosmakelijk geheel bekeken en verklaard kunnen worden. Dat inzicht is mooi, maar wat doe je daarmee in een ontwerp- en ontwikkelingsproces?

Is het bijvoorbeeld mogelijk om de ontwikkelingspotenties van een stad in één simpel beeld te zichtbaar te maken?
Met die ambitie zijn we aan de slag gegaan. We weten waar in Breda de ontwikkelingspotenties liggen, bezien vanuit ofwel de voetganger, ofwel de fietser ofwel de automobilist. Die data willen we in één kaartbeeld samenvoegen. En dat wat abstracte kaartbeeld vervolgens in een ook voor leken begrijpelijker 3D-beeld vertalen, dat van elke theoretische kavel aan het stedelijk netwerk de sociaal-economische potentie laat zien. Daarvoor hebben we een min of meer geautomatiseerde workflow bedacht.
De eerste stap daarin is het combineren van verschillende space syntax-berekeningen in één 2D-kaartbeeld. Dat vereist fundamentele input en visie vanuit de opdrachtgever. Wil een stad de komende 20 jaar vooral inzetten op de schaal van de voetganger, de [elektrische] fietser, de automobilist of op allemaal een beetje? Op basis van het antwoord op die vraag kunnen we de gewenste mix van die schaalniveaus maken.
Stap twee is het exporteren van het space syntax-model naar een spreadsheet. Die spreadsheet bestaat uitsluitend uit geografische coordinaten met daaraan gekoppeld de berekende space syntax-waarden. Getallen, niets anders.
Die numerieke data kan vervolgens in de derde stap in Rhino [half-]automatisch verwerkt worden naar een 3D-beeld. Om dat te kunnen doen hebben we in de Grasshopper-plugin een parametrische workflow gebouwd. Die workflow visualiseert space syntax-waarden in bouwhoogten, en desgewenst ook in kleurnuances en lichtintensiteiten.

In het geval van Breda levert dat het onderstaande beeld op. In dit beeld hebben we de ruimtelijk-economische effecten van voetgangers-, fietsers- èn de automobilistengedrag min of meer gelijkelijk gewogen. In één oogopslag is nu te zien dat de grootste kansen in Breda vooral aan de oost- en noordoostkant van de historische binnenstad liggen. Aan de oostzijde is dat vooral potentie voor grootschaliger functies. En die zijn er al volop: De hogescholen, het gemeentehuis en het Chassétheater. Ten noordoosten van de binnenstad en het nieuwe station ligt een tweede ontwikkelingszone. Even kansrijk, maar met een totaal ander karakter. De voetganger moet hier de drijvende kracht zijn, het stratennetwerk fijnmaziger en de bebouwing kleinschaliger, dichter en diverser. Dat is een manier van denken en ontwikkelen die in Nederland nog niet echt gemeengoed is. Een tour langs Nederlandse stationslocaties laat vooral veel bloedeloze gebieden zien, waar de voetganger weinig tot niets te zoeken heeft. Dat kan en moet beter!

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Praat mee

Heeft u zelf ervaring met het onderwerp van dit artikel, of heeft u een briljant idee? Laat dan hier uw reactie achter. Uw inzichten zijn voor dit project zeer waardevol!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kent u zelf een interessant project op het gebied van de zelforganiserende burger, mobiliteit en de stad? Of heeft u een goed idee of een uitgesproken mening? Mail ons dan op info@emergent.city. Uw bijdrage is voor dit project zeer waardevol!
×