Blog

‹ alle artikelen

Breda #5: VIA Breda bezien vanuit space syntax en TomTom-data

6 november 2017 door Danny Edwards

Het grootste project in Breda is VIA: De stedelijke ontwikkeling aan de noordzijde van het gloednieuwe NS-station. Dit was lang een industrieel gebied met nul relatie tot de binnenstad. Dat kan en moet om allerlei voor de hand liggende redenen nu anders. De gemeentelijke aandacht voor dit gebied is absoluut logisch.
Er is echter een probleem: Het gebied wordt doorsneden door de route Crogtdijk-Nieuwe Kadijk: Een verkeersriool met een extreem zware autobelasting. Kunnen Space Syntax en crowdsourced data een mogelijke oplossing zichtbaar maken?

Als databron gebruikten we TomTom. Deze data is in Nederland voldoende representatief om dergelijke analyses betrouwbaar te kunnen doen. Met TomTom-data kun je niet alleen aantallen auto’s op een punt tellen, maar die auto’s ook langere tijd volgen. Zo blijkt al snel dat ruim 80% van het autoverkeer op de Crogtdijk-Nieuwe Kadijk doorgaand is en hoegenaamd niets in het plangebied van VIA te zoeken heeft.

Routeplanners sturen doorgaande automobilisten niet over de Crogtdijk. De eigenlijke oost-westverbinding voor doorgaand autoverkeer is de A59, ruim zes kilometer verder naar het noorden. Waarom nemen mensen die niet?
We analyseerden dit met probleem verder middels het Space Syntax-model. Dit bevestigt dat autoverkeer in opvallend hoge mate voor de Crogtdijk zal kiezen. Met name op het deel tussen de Westerparklaan in het westen en de Kapittelweg in het oosten. Op basis van alleen het model valt niet te zeggen hoeveel auto’s dit zijn, en ook niet of het vooral doorgaand regionaal verkeer is of lokaal bestemmingsverkeer. Maar dat weten we inmiddels al uit de TomTom-data. Het is dus de combinatie van het model en de data die dieper inzicht geeft.

Wat zijn nu mogelijke oplossingen? Puur verkeerskundig valt te denken aan het maken van een knip in de route of een deel in een tunnel leggen. Maar interessanter zijn de opties die zowel verkeerskundig als stedebouwkundig een meerwaarde hebben. Zoals de ombouw van de route naar een echte stadsstraat. Met nog steeds een belangrijke verkeersfunctie, maar dan zonder het doorgaand verkeer. Dus in een smaller profiel, fietsvriendelijk en met woningen, voorzieningen, horeca en verblijfskwaliteit. En juist daarbij helpt het space syntax-model.

Naast de bestaande situatie [hierboven] valt ook de toekomstige situatie [hieronder] namelijk eenvoudig te modelleren. Dat maakt het niet alleen mogelijk om kwalitatieve uitspraken te doen over veranderingen in verkeerspatronen, maar vooral ook verschuivingen in sociaal-economischeotenties: Waar ontstaan nieuwe retailpotenties? En om wat voor type winkels gaat het dan? Waar ontluiken nieuw ontmoetingsplakken. En dient zich misschien ergens een nieuwe kantoorlocatie aan?
Onderstaande quick scan laat al zien dat de ombouw van de Crogtdijk-Nieuwe Kadijk naar een  stadsstraat een compleet stadsdeel weet te activeren. Niet alleen de route zelf, maar ook veel van de zijstraten krijgen opeens potentie. En dat is uiteindelijk vooral goed nieuws voor de voetganger en de fietser. Een nieuw stukje Breda met een menselijker schaal.

 

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Praat mee

Heeft u zelf ervaring met het onderwerp van dit artikel, of heeft u een briljant idee? Laat dan hier uw reactie achter. Uw inzichten zijn voor dit project zeer waardevol!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kent u zelf een interessant project op het gebied van de zelforganiserende burger, mobiliteit en de stad? Of heeft u een goed idee of een uitgesproken mening? Mail ons dan op info@emergent.city. Uw bijdrage is voor dit project zeer waardevol!
×